Hoitoehdot

Hoitosopimuksen ehdot

1. Lemmikin omistaja tai varahenkilö vakuuttaa, että hänen antamansa lemmikkiä koskevat tiedot ovat oikeat ja että lemmikillä on voimassaolevat rokotukset ja ettei lemmikki sairasta mitään hänen tiedossaan olevaa tarttuvaa tautia hoitoon tuotaessa. Hoitola ei vastaa tartunnoista. Molemmat osapuolet sitoutuvat noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja.

2. Mikäli lemmikki sairastuu tai loukkaantuu hoitojakson aikana, on hoitolalla oikeus viedä lemmikki eläinlääkäriin hoidettavaksi. Mikäli eläimen tila sen sallii, yrittää hoitola ensin ottaa yhteyttä asiakkaaseen. Omistaja on velvollinen suorittamaan eläinlääkärikäynnistä/ -käynneistä ja lemmikin lääkityksestä aiheutuneet todelliset kulut, mukaan lukien matkakulut ja korvaus eläinlääkärikäyntiin/ -käynteihin käytetystä työajasta.

3. Hoito ja muut mahdolliset kustannukset on maksettava viimeistään lemmikkiä noudettaessa. Hoitolalla ei ole velvollisuutta luovuttaa lemmikkiä asiakkaalle, mikäli maksua ei kokonaisuudessaan suoriteta. Jos hoitoaika poikkeaa ennalta sovituista ajoista, lisävuorokaudet laskutetaan hoitolan voimassaolevan hinnaston mukaan. Sovitun tapaamisajan peruuntumisesta perimme hinnaston mukaisen päivähoitomaksun. Jos et pääse paikalle, ilmoita meille vähintään 1vrk ennen sovittua tapaamista.

4. Mikäli lemmikki sairastuu, vahingoittuu tai menehtyy hoitolan tuottamuksellisen tai tahallisen toiminnan seurauksena, on asiakkaalla oikeus todellisten välittömien kustannuksien suuruiseen korvaukseen. Hoitola ei vastaa kustannuksista vahingoissa, jotka aiheutuvat lemmikin mukana tulevista puutteellisista varusteista tai hoitoon oleellisesti vaikuttavista seikoista jotka on jätetty mainitsematta hoitosopimuksessa. *Asiakas vastaa eläimen hoitolalle tai sen hoidossa oleville muille eläimille tai asiakkaille aiheuttamista vahingoista,mikäli vahingon ei voida voimassaolevan lainsäädännön mukaan katsoa aiheutuneen hoitolan henkilökunnan tuottamuksesta tai tahallisuudesta. Emme myöskään hoida ihmisille vihaisia eläimiä, eikä eläimiä jotka ovat kohtuuttoman vihaisia muille eläimille. Jotta eläimen hoitojakso olisi kaikille osapuolille turvallinen ja miellyttävä, eläimen omistaja on velvollinen kertomaan kaikista eläimen hoitoon vaikuttavista asioista.

5. Eläin luovutetaan ainoastaan henkilölle, joka sopimuksen on allekirjoittanut tai henkilölle, jonka sopimuksen allekirjoittaja on erikseen sopimusta tehtäessä nimennyt.

6. *Korvaus lemmikin aiheuttamasta vahingosta. Lemmikin aiheuttaessa vahinkoa hoitolalle, muille hoitolalla oleville lemmikeille tai hoitolan työntekijöille / asiakkaille, veloitamme tapahtumasta aiheutuneet kulut asiakkaalta. Materiaalivahingoissa veloitamme materiaalin ja työn osuuden korjauksesta jolla saadaan aihetunut vahinko korjattua tapahtumaa edeltävään kuntoon. Korjaustyössä käytämme parhaaksi katsomaamme palveluntarjoajaa. Asiakkaiden, heidän lemmikkiensä ja työntekijöidemme korvattavat kulut koskevat vain eläinlääkäri- ja lääkäri-palveluja.

7. Muissa asioissa toimitaan voimassa olevan lainsäädännön ja yleisen sopimusoikeuden periaatteidenmukaisesti.

8. Sosiaalisen median julkaisut. Julkaisemme mielellämme kuvia vieraistamme ja päivän touhuistamme sosiaaliseen mediaan. Antaessasi luvan julkaisemiseen, eläimenne voi näkyä kuvissa joita esim. Facebook sivuillamme on näkyvillä. Eläintä koskevia terveystietoja, omistajan tietoja tai muita yksityisyyden suojan alle kuuluvia tietoja emme luonnollisestikkaan julkaise.